Aktualności

Wpis do rejestru

 Jesteśmy pierwszym klubem malucha, który uzyskał wpis do rejestru klubów dziecięcych i żłobków, prowadzonego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Poznaniu. Wpis ten jest dla Państwa informacją , że jesteśmy placówką która zapewnia Państwa dzieciom bezpieczne i higieniczne miejsce do zabawy pod okiem pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Załączniki do aktualności

Skan wpisu.pdf .......Pobierz

Powrót do aktualności